Servis zračnih in plinskih kompresorjev ter vakumskih črpalk

Za maksimalno podporo uporabnikom že 35 let zagotavljamo vrhunski servis in vzdrževanje:

 • vijačnih kompresorjev
 • batnih kompresorjev
 • visokotlačnih batnih kompresorjev za zrak in pline
 • sušilnikov komprimiranega zraka
 • vakumskih črpalk
 • vakumskih sistemov
 • lamelnih kompresorjev
 • lamelnih vakumskih črpalk 
 • vse pripadajoče opreme

Usposobljeni smo za opravljanje najzahtevnejših operacij na strojni opremi, zato vam bomo znali tudi svetovati pri izbiri, postavitvi in uporabi kompresorja in opreme.

Naše dolgoletne izkušnje bomo z veseljem delili z vami.  

Zagotavljamo:

svetovanje, načrtovanje, izbiro velikosti in vrste opreme, dobavo optimalne opreme,

postavitev in montažo, pooblaščen zagon, vzdrževanje, redni servisi, remonti in intervencijska popravila na terenu,

izdelavo tlačnih razvodov, opremo odjemnih mest, šolanje uporabnikov itd,
meritve porabe komprimiranega zraka, meritve in polnjenje plina v hladilniških sušilcih,
zalogo originalnih rezervnih delov in opreme, ter nadomestnih kompresorjev

Zelo pomembno se nam zdi dejstvo, da napake odpravimo hitro in kvalitetno, saj le tako zmanjšamo zastoje v proizvodnih procesih. Z dolgoletnimi izkušnjami, dobrimi sodelavci in rednim usposabljanjem, gradimo partnerski odnos do vas uporabnikov, saj se zavedamo, da je hiter in kvaliteten servis ključnega pomena za vaše nemoteno in kontinuirano delo.

Uporabljamo originalne rezervne dele, saj le ti zagotavljajo:
 1. Tovarniško delovanje kompresorja in opreme
 2. Kapaciteto in izkoristek kot pri novem kompresorju
 3. Optimalno delovno temperaturo znotraj predpisanih normativov
 4. Nemoteno delovanje in neprekinjeno dobavo zraka