Plinski kompresorji

Danes se plini uspešno uporabljajo v vseh vejah industrije in tehnologiji procesov. Uporaba industrijskih plinov ima pomemben vpliv na produktivnost in kvaliteto večine procesov. HAUG kompresorji so zaradi brez oljne tehnologije in plinske tesnosti okolju prijazni in jih uporabljajo na področjih:

  • Oskrbe s plini: Zemeljski plin, Kisik, Dušik, Ogljikov dioksid, Biometan, Helij, Argon, SF6, C3F8, R410..
  • Oskrbe z naravnimi plini in energijo
  • Kemične in procesne industrije
  • Avtomobilske industrije